Гасырлар авазы - Эхо веков. Научно-документальный журнал
Главная
Гостевая книга
Отправить письмо


Новости
Приложения к журналу
О журнале
Редакционная коллегия
Авторам
Контакты
Подписка на журнал

АРХИВ ЖУРНАЛОВ
2015 1/2 2014 3/4
2014 1/2 2013 3/4
2013 1/2 2012 3/4
2012 1/2 2011 3/4
2011 1/2 2010 3/4
2010 1/2 2009 2
2009 1 2008 2
2008 1 2007 2
2007 1 2006 2
2006 1 2005 2
2005 1 2004 2
2004 1 2003 3/4
2003 1/2 2002 3/4
2002 1/2 2001 3/4
2001 1/2 2000 3/4
2000 1/2 1999 3/4
1999 1/2 1998 3/4
1998 1/2 1997 3/4
1997 1/2 1996 3/4
1996 1/2 Май 1995

НОВОСТИ
14 декабря 2015
Создан новый сайт журнала "ГАСЫРЛАР АВАЗЫ-ЭХО ВЕКОВ": http://www.echoofcenturies.ru/


10 июля 2013
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)


E-MAIL РАССЫЛКА
Чтобы подписаться на рассылку оповещения о выходе нового журнала введите свой e-mail

Поиск:    

    

2002 1/2

2002 1/2 > Приложение >

"Азат" һәм "Азат халык" газеталарының библиографик күрсәткече


1920 нче елларга кадәр элекке Россия империясе һәм СССР территория­сендә яшәгән төрки халыклар арасында татар телендә чыккан газета һәм журнал­лар сан ягыннан беренче урында торалар. Көндәлек матбугат - искиткеч бай тарихи чыганак. Безнең көннәргә кадәр сакланып калган төрле еллардагы татар газета һәм журналлар хәзинәсе тарихи, әдәби һәм, гомумән, мәдәни мирасыбызның зур бер өлеше, чөнки аларда татар тормышының барлык җәһәтләренә бәйләнешле мәсьәләләр, вакыйгалар елъязмадагы кебек теркәлеп калганнар.

Татар вакытлы матбугатына нигез са­лырга омтылышлар XIX йөз башында ук булса да1, чын мөмкинлек бары 1905-1907 елгы инкыйлабтан соң гына тормышка аша. Татарлар яшәгән берничә шәһәрдә төрле юнәлештәге татар телендә уннан ар­тык газета һәм журнал чыга башлый.

"Азат" һәм "Азат халык" газеталары Беренче рус инкыйлабы елларында (берен­чесе - 1906 елның 1 нче февраленнән 30 майга, икенчесе - 1906 елның 4 июненнән 12 сентябрьгә кадәр) Казанда Харитонов матбагасында дөнья күрә. "Азат халык" газетасы "Азат"ның дәвамы буларак чыга. Бу турыда "Азат халык" үзе үк, һәрбер са­нында "Идарәдән ихтар" исеме астында хәбәр итеп килә.

Күренекле җәмәгать эшлеклесе, имам Габдулла Апанаев2 "Азат" газетасын оештыруны үз өстенә ала3. Газета 4 битле бу­лып, атнага өч тапкыр чыга4. Нашире һәм матди яктан тәэмин итүчесе Г. Апанаев булса да, мөхәррирлек вазифасын әдип һәм драматург Галиәсгар Камал5 башкара. Га­зета тирәсендә Гафур Коләхмәтов, Мәҗит Гафури, Нәҗип Думави, Миргазиз Укма-сый кебек актив язышкан демократик ка­рашлы әдипләр туплана. Әлеге шәхесләр газетаның чын йөзен билгелиләр. "Азат" үзенең максатын "Газетабыз иркенлек та­рафдарыдыр. Исеме дә "Азат"тыр. Газета­быз тәрәкъкый - "алга бару" тарафдары­дыр. Милләтебезнең артта калуына, хакла­ры аяк астында тапталуга, башка милләтләрдән ким дәрәҗәгә калуга аслан разый түгелдер. Мөмкин кадәр рухы исла-миның бәләнд булуына. Газетабыз иҗат вә иттифак тарафдарыдыр. Вакытка карап мәсьәләләр алышыныр, әмма мәсләк һич­бер вакыт үзгәрмәс"6, — дип билгеләп үтә.

Газета үзенең мәсләгеннән тайпыл­мыйча бара. Хәтта 9-10 сандагы "Гаепсез сүзләр" мәкаләсе өчен судка да тартыла һәм берникадәр туктатылып та тора. Г. Апанаев хөкемгә тартыла. Ләкин үз битл­әрендә хөр фикерләрне бастыруны дәвам итә. Шул сәбәпле патша хөкүмәте 56 нчы саны чыкканнан соң "Азат"ны тыя.

"Азат"ның 11 нче саны чыкканнан соң ук, 1906 елның 2 мартында Г. Камал губер­натордан "Азат халык" исемендә икенче бер газета чыгарырга ризалык һәм 1906 елның 2 маенда мөхәррирлек таныклыгын ала7. 1906 елның 30 маенда ябылган "Азат" газетасының дәвамы буларак 4 июньдә Харитонов басмаханәсендә, журнал шәке­лендә, 8 битле булып, атна саен чыга баш­лый. Г. Камал мөхәррирлегендә дөнья күргән басма тирәсендә Г. Коләхмәтов, X. Ямашев, Н. Думави кебек әдипләр туп-лана. Битләрендә сәяси төсмер өстенлек итә. Татар вакытлы матбугатын өйрәнгән Исмәгыйль Рәмиев әйтүенчә, "Азат халык" газетасы "исемен генә түгел, фикерен дә бик күп үзгәртте. Милли агымнар­ның иң сул канатында то­рып язып килде"8. Шуңа күрә, башка демократик басмаларга кебек үк, цензу­ра аның чыгуына да кир­тәләр барлыкка китерә. 15 нче сандагы баш мәкаләсе өчен газета конфискаци­яләнә һәм 1906 елның 12 сентябрендә яптырыла, ә Г. Камал, нашир буларак, хөкемгә тартыла.

1907 елның мартында Г. Апанаев "Азат" газета­сын торгызу өчен омты­лыш ясый. Максаты - үзе­нең сәяси карашлары белән туры килгән либераль юл­дан дәвам итү була. Моның өчен ул Казан губернаторы­на мөрәҗәгать итә. Ләкин аның үтенече кире кагыла. "Азат" һәм "Азат ха­лык" газеталары кыска "гомер"ле булуларына карама­стан, татар вакытлы матбу­гатында беренчеләр рәтендә дөнья күргән матбугат органнары, ул чор җәмгыятьтә барган процессларга де­мократик карашта торып бәя бирүләре һәм XX йөз башы күренекле зыялыларын үз ти­рәләренә туплаулары җәһәтеннән өйрәнү өчен бик кызыклы.

 

ИСКӘРМӘЛӘР:

1. Каримуллин А. Татарская книга пореформенной России.-Казань,1972.-С179; Гайнуллин M. Татарская литература и публицистика начала XX века.-Казань,1983.-С352.

2. Габдулла Габделкәрим улы Апанаев (1862-1919) - дин һәм җәмәгать эшлеклесе, педагог һәм нашир.

3. ТМА. 420 ф. 1 тасв. 62 эш. 1-2 кгз.

4. Рәмиев И. Вакытлы татар матбугаты: Альбом. 1905-1925.-Казан, 1926.-Б. 10-11.

5. Галиәсгар Галиәкбәр улы Камалетдинов (1879-1933) - татар вакытлы матбугатына һәм милли профессиональ театрына нигез салучыларның берсе, драматург, публицист.

6. Азат.-1906.-1 февраль.

7. ТМА. 420 ф. 1 тасв. 71 эш. 1-2 кгз.

8. Рәмиев И. Күрсәтелгән хезмәт.-Б. 12.

 

 

СӘЯСӘТ

1. Бер социал-демократ. Мәктүбләр // Азат.-1906.-1 февраль.

2. Мәктүбләр. Идарәдән // Азат.-1906.-1 февраль.

3. Казан хәбәрләре. [Приказчиклар бәйрәм көннәрендә...] // Азат.-1906-1 февраль.

4. Хөррияте шәхсия. һәркем үзе иркен бу­лучылык ни нәрсә вә нигә ул кирәк? //Азат.-1906.-1 февраль.

5. Казан, февраль 5 // Азат.-1906.-5 фев­раль.

6. Казан хәбәрләре. [2 нче избирательный участокта...] // Азат.-1906.-5 февраль.

7. Казан хәбәрләре. [Рөшдия мәктәпләрендә...] // Азат.-1906.-5 февраль.

8. Казан хәбәрләре, [һәр җирдә бозыклык...] // Азат.-1906.-5 февраль.

9. Казан хәбәрләре. [Казан полицмейсте­ры...] // Азат.-1906.-5 февраль.

10. Казан хәбәрләре. [Тесарский народный партия...] // Азат.-1906.-5 февраль.

11. Казан хәбәрләре. [Яз көненә әзерләнү...] // Азат.-1906.-5 февраль.

12. Казан хәбәрләре. [Казанда бозыклык...] // Азат.-1906.-5 февраль.

13. Зәйнәп Г-ва. Князьләр заманында ис-тикъляль // Азат.-1906.-5 февраль.

14. Төрле партияләргә мөнәсәбәт // Азат.-1906.-5 февраль.

15. В.В. Вак-төяк // Азат.-1906.-7 февраль.

16. Казан, февраль 7 // Азат.-1906.-7 фев­раль.

17. Казан хәбәрләре. [Бәйрәм көннәрендә...] // Азат.-1906.-7 февраль.

18. Казан хәбәрләре. ["Зарарлы" фикерле булган...] // Азат.-1906.-7 февраль.

19. Казан хәбәрләре. [Крестовников заво­дының...] // Азат.-1906.-7 февраль.

20. Русия социал-демократларының Мак­судлары // Азат.-1906.-7 февраль.

21. Гаепсез сүзләр // Азат.-1906.-9 февраль.

22. Газеталардан //Азат.-1906.-9 февраль.

23. Казан хәбәрләре. [Яңа тимер юл...] // Азат.-1906.-9 февраль.

24. Казан хәбәрләре. [Государственный Ду­маның...] // Азат.-1906.-9 февраль.

25. Әтраф хәбәрләре. [Зөя өязеннән яза­лар...] // Азат.-1906.-9 февраль.

26. Казан, февраль 15//Азат.-1906.-12 фев­раль.

27. Казан хәбәрләре. [Сайлаучылыкның ир­кен булучылыгы...] // Азат.-1906.-12 фев­раль.

28. Казан хәбәрләре. [Карякин Думага кар­шы...] // Азат.-1906.-12 февраль.

29. Казан хәбәрләре. [Казан полицмейст-ры...] // Азат.-1906.-12 февраль.

30. Казан хәбәрләре. [Казанский юнкерский училищеның...] // Азат.-1906.-12 февраль.

31. Н.Ж. Фае мәсьәләсе // Азат.-1906.-12 февраль.

32. Холулия мөшәррәф // Азат.-1906.-12 февраль.

33. Граф Витте һаман халыкның үзенә ыша­нуын тели // Азат.-1906.-14 февраль.

34. Казан, февраль 14//Азат.-1906.-14 фев­раль.

35. Казан хәбәрләре. [Казан дворяннары­ның...] // Азат.-1906.-14 февраль.

36. Казан хәбәрләре. [Гадел мировой су­дья...] // Азат.-1906.-14 февраль.

37. Яңа Бистәдә мелла Галимҗан Баруди. Хөррият яңа хөррияттән истифадә // Азат.-1906.-14 февраль.

38. Адәм-һичкемнең катышы булмаган шәриф нәрсәдер // Азат.-1906.-16 февраль.

39. Казан, февраль 12//Азат.-1906.-16фев-раль.

40. Казан хәбәрләре. [Бер ару кешегә...] // Азат.-1906.-16 февраль.

41. Казан хәбәрләре. [Бу көнне 4 нче учас­ток...] // Азат.-1906.-16 февраль.

42. Казан хәбәрләре. [Тентүләр, эзләүләр...] // Азат.-1906.-16 февраль.

43. Казан хәбәрләре. [Дворянский собрани-ядә...] // Азат.-1906.-16 февраль.

44. Казан хәбәрләре. [Губернатор чиновник­лары...] // Азат.-1906.-16 февраль.

45. Казан хәбәрләре. [Казан губернаторы...] // Азат.-1906.-16 февраль.

46. Казан хәбәрләре. [4 һәм 5 номер "Азат­лы...] // Азат.-1906.-16 февраль.

47. Әтраф хәбәрләре. [Самара губернасы...] // Азат.-1906.-16 февраль.

48. Вак-төяк. Өч тиен бер акчага // Азат.-1906.-19 февраль.

49. Казан, февраль 19//Азат.-1906.-19 фев­раль.

50. Казан хәбәрләре. [Шушы арада...] // Азат.-1906.-19 февраль.

51. Казан хәбәрләре. [Казанның Государ­ственный Думага...] // Азат.-1906.-19 фев­раль.

52. Казан хәбәрләре. [Сайлауга әзерләнәләр...] // Азат.-1906.-19 февраль.

53. Казан хәбәрләре. [17 нче февральдә...] // Азат.-1906.-19 февраль.

54. Фикер һәм нәфес әмере // Азат.-1906.-19 февраль.

55. Дахили хәбәрләр. [Мәскәүдә "Җир иял­әре советы"ның...] // Азат.-1906.-21 фев­раль.

56. Ике дуст. Вак-төяк //Азат.-1906.-21 фев­раль.

57. Казан, февраль 21 //Азат.-1906.-21 фев­раль.

58. Казан хәбәрләре. [Үткән җомга көнне...] //Азат.-1906.-21 февраль.

59. Казан хәбәрләре. [Бөтен союзларның...] // Азат.-1906.-21 февраль.

60. Казан хәбәрләре. [Казан полицмейсте­ры...] // Азат.-1906.-21 февраль.

61. Казан хәбәрләре. [Казан земствосы­ның...] // Азат.-1906.-21 февраль.

62. Казан хәбәрләре. [18 февральдә...] // Азат.-1906.-21 февраль.

63. Курку тиешлеме?//Азат.-1906.-21 фев­раль.

64. Граф Витте һәм ачлар // Азат.-1906.-26 февраль.

65. Иблис партиясе // Азат.-1906.-26 фев­раль.

66. Ике дуст.Тагы бер кызык... //Азат.-1906.-26 февраль.

67. Ике дуст. Вак-төяк // Азат.-1906.-26 фев­раль.

68. Казан хәбәрләре. [Киев губернаторы...] // Азат.-1906.-26 февраль.

69. Казан хәбәрләре. [Мөгаллим Черняев-ны...] // Азат.-1906.-26 февраль.

70. Гаммәгә хитаб // Азат.-1906.-4 март.

71. Казан хәбәрләре. [Казан юллар округы­ның...] // Азат.-1906.-4 март.

72. Казан хәбәрләре. [Думага сайлауга...] // Азат.-1906.-4 март.

73. Әтраф хәбәрләре. [Оренбургта Сәгыйть Рәмиев...] // Азат.-1906.-4 март.

74. Казан хәбәрләре. [Алафузов заводын­нан...] // Азат.-1906.-7 март.

75. Таһиров X. Хитаб // Азат.-1906.-7 март.

76. Кызылбашлар кемнәр алар вә ни өчен кызылбашлар диләр? // Азат.-1906.-7 март.

77. Русиянең хәзер вә киләчәктәге әхвәле / / Азат.-1906.-7 март.

78. Йосыф әфәнде Акчуринның ябылуы ха­кында // Азат.-1906.-9 март.

79. Казан хәбәрләре. [Бу көндә Комиссарс­кий урамда...] // Азат.-1906.-9 март.

80. Казан хәбәрләре. [10 мартта...] //Азат.-1906.-9 март.

81. Соң хәбәрләр. [Тюремный инспекция...] // Азат.-1906.-9 март.

82. Әтраф хәбәрләре. [Чистай өязе...] // Азат.-1906.-9 март.

83. Әтраф хәбәрләре. [Лаеш өязеннән...] // Азат.-1906.-9 март.

84. Казан, март 14 // Азат.-1906.-12 март.

85. Казан хәбәрләре. [Бу көн якшәмбе...] // Азат.-1906.-12 март.

86. Казан хәбәрләре. [10 мартта Дворянс­кий собрание...] // Азат.-1906.-12 март.

87. Англия парламентында //Азат.-1906.-14 март.

88. "Р.С'Дорашеевич полицейский // Азат.-1906.-14 март.

89. Казан, март 14 // Азат.-1906.-14 март.

90. Казан, март 14 // Азат.-1906.-14 март.

91. Казан хәбәрләре. [Казан управасы...] // Азат.-1906.-14 март.

92. Дуст. Сайлаудан соң // Азат.-1906.-18 март.

93. Кайгылы. Кайгынамә // Азат.-1906.-18 март.

94. Казан хәбәрләре. [Кичә уездный съез­да...] // Азат.-1906.-18 март.

95. Казан хәбәрләре. ["Мөхәммәдия шәкер­те...'! // Азат.-1906.-18 март.

96. Әтраф хәбәрләре. [Буа өязендә...] // Азат.-1906.-18 март.

97. Казан хәбәрләре. [Узган номерда...] // Азат.-1906.-21 март.

98. Казан хәбәрләре. [Государственный Со­ветка...] // Азат.-1906.-21 март.

99. Казан хәбәрләре. ["Халык иркенчелеге" партиясе...] // Азат.-1906.-21 март.

100. Әтраф хәбәрләре. [Буа шәһәрендә...] // Азат.-1906.-23 март.

101. Казан, март 24 // Азат.-1906.-24 март.

102. Казан хәбәрләре. [Өченче көн Башма­ков...] // Азат.-1906.-24 март.

103. Казан хәбәрләре. [Бу көн Болгар за­лында...] // Азат.-1906.-24 март.

104. Казан хәбәрләре. [Йосыф Акчура...] // Азат.-1906.-26 март.

105. "Р.С." Хәйләкәр бабай истикъраз. Бан­кир балалары өчен хикәят // Азат.-1906.-26 март.

106. "Аргос". Реакция //Азат.-1906.-28 март.

107. Казан хәбәрләре. [Өченче көн Казан­ның...] // Азат.-1906.-28 март.

108. Казан хәбәрләре. [Выбор көнендә...] // Азат.-1906.-28 март.

119. Казан хәбәрләре. [5 нче частька...] // Азат.-1906.-28 март.

110. Казан хәбәрләре. [Узган номерда...] // Азат.-1906.-30 март.

111. Сословия, класс һәм партия // Азат.-1906.-30 март, 31 март, 6 апрель, 7 апрель, 9 апрель.

112. Думага яңа бойкот, Русиядә яңа рево­люция // Азат.-1906.-31 март.

113. "Һади". Гаеп кемдә? // Азат.-1906.-31 март.

114. Казан, апрель 6//Азат.-1906.-6 апрель.

115. Казан хәбәрләре. [Губернатор килгән...] // Азат.-1906.-6 апрель.

116. Казан хәбәрләре. [2 апрельдән Казан мөселманнары...] // Азат.-1906.-6 апрель.

117. Казан хәбәрләре. [Печән базары...] // Азат.-1906.-6 апрель.

118. Царский село 17 март 1906 сәнә. Ма-лия назарына падишаһ хәзрәтләренең фәрманы галиләре // Азат.-1906.-7 апрель.

119. Г. Өмет киселде // Азат.-1906.-9 апрель.

120. Әтраф хәбәрләре. [Буадан Фәтхуллин-ның...] // Азат.-1906.-9 апрель.

121. Казан хәбәрләре. [Өченче көн көндез­ге 12-дә...] // Азат.-1906.-11 апрель.

122. Казан хәбәрләре. [Губернадан килгән...] // Азат.-1906.-11 апрель.

123. "Н.Ж." 17 нче октябрь союзы // Азат.-1906.-14 апрель.

124. Казан хәбәрләре. [Өченче көн Дворян­ский собраниядә...] //Азат.-1906.-16 апрель.

125. Казан, апрель 18 // Азат.-1906.-18 ап­рель.

126. Казан хәбәрләре. [Кичә 17 апрельдә...] // Азат.-1906.-18 апрель.

127. Казан хәбәрләре. [Кичә городской уп­рава...] // Азат.-1906.-18 апрель.

128. "Берәү". Безнең истикъбалемез// Азат.-1906.-20 апрель, 23 апрель, 25 апрель.

129. "В. Курьер". Дахили сугышлар мәсари-фы // Азат.-1906.-23 апрель.

130. Земство әүвәлдә ничек иде дә, хәзер ничек? // Азат.-1906.-23 апрель.

131. "Р.С." Крестьян вәкилләренең киңәше // Азат.-1906.-25 апрель.

132. Казан хәбәрләре. [Губернаторлык хез­мәтен...] // Азат.-1906.-27 апрель.

133. Казан хәбәрләре. [Дума ачылу...] // Азат.-1906.-27 апрель.

134. Казан хәбәрләре. [Государственный Дума...] // Азат.-1906.-29 апрель.

135. Казан хәбәрләре. [Дума ачылган...] // Азат.-1906.-27 апрель.

136. Сүз һәм матбугат ирекләре // Азат.-1906.-27 апрель.

137. Умарта корты. Карагруһлар тугрысын­да // Азат.-1906.-27 апрель.

138. Казан хәбәрләре. [Арча волостендә...] //Азат.-1906.-1 май.

139. Казан хәбәрләре. [1 май, кич 10...] // Азат.-1906.-4 май.

140. "Т.К." Фае мәсьәләсенең кызганыч хәлләре // Азат.-1906.-4 май.

141. Казан хәбәрләре. [Ябыштырылган пла­катлар...] // Азат.-1906.-5 май.

142. Казан хәбәрләре. [1 майда полиция...] //Азат.-1906.-7 май.

143. Казан хәбәрләре. [Думага вәкил...] // Азат.-1906.-9 май.

144. Городовойлар митингасы //Азат.-1906.-11 май.

145. Әтраф хәбәрләре. [Минзәләдә 237 мең мөселман...] // Азат.-1906.-11 май.

146. Казан хәбәрләре. [Ислахның съездла­ры...] // Азат.-1906.-14 май.

147. Казан хәбәрләре. [Бакчасарайдан Зы­нҗырлы мәдрәсәсе...] //Азат.-1906.-14 май.

148. Государственный Совет ни эшли // Азат.-1906.-16 май.

149. Казан хәбәрләре. [Шәкерт мәҗлеслә­ре...] // Азат.-1906.-14 май.

150. А.Х.Газаков. Иркенлек ни нәрсә? // Азат.-1906.-18 май.

151. Казан хәбәрләре. [17 майда Идел буй­лап...] // Азат.-1906.-19 май.

152. Умарта корты. Кирәкмәс кешеләр // Азат.-1906.-19 май.

153. Казан хәбәрләре. [19 майда Закир Апа-наев...]//Азат.-1906.-21 май.

154. Хөррият // Азат.-1906.-21 май.

155. Безнең хөкүмәт һәм Франция капита­листлары // Азат.-1906.-24 май.

156. "М.К." Хөррият // Азат.-1906.-24 май.

157. Казан хәбәрләре. [20 майда управа­да...] // Азат.-1906.-26 май.

158. Саиб. Искелек сакчыларына ачык хат //Азат.-1906.-26 май.

159. Казан хәбәрләре. [Петербургка Казан-ннан делегация...] // Азат.-1906.-30 май.

160. Русиядәге инкыйлабның төркиләргә тәэсире // Азат халык.-1906.-4 июнь.

161. "Русия мөселманнары иттифакы" ни нәрсәдер? // Азат халык.-1906.-4 июнь.

162. Төрле хәбәрләр. [Малый Архангельс-кийдан...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

163. Төрле хәбәрләр. [Петербургта мини­стрларны...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

164. Хариҗи хәбәрләр. [Черногория грани-цасында...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

165. 1906 сәнә җәй көне өчен календарь. Русия мөселманнары һавасы // Азат халык.-1906.-11 июнь.

166. Белосток шәһәрендә талау (погром) // Азат халык.-1906.-11 июнь.

167. Бәгъре янган бер адәм. Ислам газета­лары (гомум Русия мөселманнары иттифа­кы) // Азат халык.-1906.-11 июнь.

168. Гаскәр арасында булганнар // Азат ха-лык.-1906.-11 июнь.

169. Төрле хәбәрләр. [12 июньдә сәгать 8 дә...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

170. Төрле хәбәрләр. [Нижний Новгород шәһәре...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

171. Төрле хәбәрләр. [Доннан сайланып килгән...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

172. Белосток пагромы администрация та­рафыннан ясалган // Азат халык.-1906.-18 июнь.

173. Кемгә акланырга // Азат халык.-1906.-18 июнь.

174. Сарайдагылар партиясе // Азат халык.-1906.-18 июнь.

175. Төрле хәбәрләр. [11 июньдә Владикав­казда...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

176. Төрле хәбәрләр. [Владикавказда гаскәрләр...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

177. Төрле хәбәрләр. [Житомир губерна­сында...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

178. "Бәгъре янган бер адәм". Гомум Русия мөселманнары иттифакы // Азат халык.-1906.-24 июнь.

179. "Н.Д." Земский собраниягә әгъза сай­лау // Азат халык.-1906.-24 июнь.

180. Рәис Тупчыбашев. Погром хәрәкәтләре // Азат халык.-1906.-24 июнь.

181. Яңа бер төрек җәмгыяте // Азат халык.-1906.-24 июнь.

182. "Г.Ш." Башымызга ни киләчәк? // Азат халык.-1906.-2 июль.

183. Русия мөселманнары иттифакы //Азат халык.-1906.-2 июль.

184. Төрле хәбәрләр. [27 июньдә Габдулла Апанаев...] // Азат халык.-1906.-2 июль.

185. Ислам газеталары //Азат халык.-1906.-8 июль.

186. "Каләм". Вак-төяк // Азат халык.-1906.-8 июль.

187. Төрле хәбәрләр. [Авыл халкы арасын­да...] // Азат халык.-1906.-8 июль.

188. Гаскәрдә эшчеләр илә солдатлар // Азат халык.-1906.-16 июль.

189. "С.Д.Й." Хөкүмәт игъланы // Азат ха­лык.-"! 906.-16 июль.

190. Англиянең мисырлыларга золымы // Азат халык.-1906.-30 июль.

191. "Вакыт". Гаҗәмстанда уяну // Азат ха-лык.-1906.-30 июль.

192. "Газиз". Кавказ мөселманнарының хәлләре // Азат хапык.-1906.-30 июль.

193. "Летопись" газетасыннан. Мәскәүдәэш ташлаулар // Азат халык.-1906.-30 июль.

194. Р.С. Выборга язган воззваниеләре өчен депутатларны тәфтиш итү нигә дөрес түгел // Азат халык.-1906.-30 июль.

195. "Яшь". Социал-демократлар нәрсәгә өйрәтәләр. Русчадан тәрҗемә // Азат ха-лык.-1906.-30 июль, 6 август, 27 август, 30 август.

196. Гаҗәмстан хәлләре // Азат халык.-1906.-6 август.

197. Кем талый? // Азат халык.-1906.-6 ав­густ.

198. Мөслим бине Мөслим. Мөселманнар иттифакы // Азат халык.-1906.-6 август.

199. Варшау хәлләре // Азат халык.-1906.-12 август.

200. Яһүдләрнең Русиядән һиҗрәте // Азат халык.-1906.-12 август.

201. Самарадагы демонстрация // Азат ха-лык.-1906.

202. Мөселманнарның өченче җыелышы // Азат халык.-1906.-27 август.

203. "Р.АЙ." Безнең кораллардан ни кадә-ресе японнарга китте // Азат халык.-1906.-27 август.

204. Социал-демократлар нәрсәгә өйрәтәләр // Азат халык.-1906.-27 август, 30 август.

205. Суллар тарафыннан мөселман җыелы­шына тәкъдим ителгән резолюция // Азат халык.-1906.-27 август.

206. Гарби Русиядәге хәлләр // Азат халык.-1906.-30 август.

207. "Мөселман иттифакы" җәмгыятендә яшьләрнең (сулларның) чыгарган резолю­циясе // Азат халык.-1906.-30 август.

208. Мөселманнарның өченче җыелышы. Нижний Новгородта 17 август, 1 мәҗлес // Азат халык.-1906.-30 август, 3 сентябрь.

209. Таланган контр миноносец // Азат ха-лык.-1906.-30 август.

210. Полиция хезмәтеннән качалар // Азат халык.-1906.-3 сентябрь.

211. Сейдлиц вакыйгасы // Азат халык.-1906.-3 сентябрь.

212. Хезмәттән чыгаралар // Азат халык. -1906.-3 сентябрь.

213. Казан, сентябрь 12//Азатхалык.-1906.-12 сентябрь.

214. "К.Т." Революция булганчы Францияд­әге авыл халкының тормышы ничек булган // Азат халык.-1906.-12 сентябрь.

215. Мөселманнар җыелышы. 4 мәҗлес // Азат халык.-1906.-12 сентябрь.

 

ДУМА ЭШЧӘНЛЕГЕ

216. Дума, Дума, Дума // Азат.-1906.-1 фев­раль.

217. Дахили хәбәрләр. Государственная Дума булмас // Азат.-1906.-5 февраль.

218. Государственный Дума // Азат.-1906.-7 февраль.

219. Казан, февраль 14 // Азат.-1906.-14 февраль.

220. Кичә падишаһ хәзрәтләренең фәрман галиләре килде // Азат.-1906.-16 февраль.

221. Государственная Дума турында гадә-ти генә бер сүз. Мөтәфәррика //Азат.-1906.-21 февраль.

222. Казан, февраль 19 // Азат.-1906.-19 февраль.

223. Казан, февраль 26 // Азат.-1906.-26 февраль.

224. Идар. Фикер һәм нәфес әмере // Азат.-1906.-4 март.

225. Мелла һәм Дәүләт Думасы // Азат.-1906.-14 март.

226. Казанның беренче участкасында пред­выборный собраниесе // Азат.-1906.-19 март.

227. Болгар залында 5 частьтәге избира­тельный сайлау алдындагы җыелышы була // Азат.-1906.-23 март.

228. Казан, март 23 // Азат.-1906.-23 март.

229. Казан шәһәрендәге сайлаучыларга хи­тап // Азат.-1906.-23 март.

230. Сайлаучыларның нәзар игътибарына //Азат.-1906.-24 март.

231. Г.Коләхмәтов. Государственный Дума­га пассив бойкот ясау//Азат.-1906.-31 март.

232. Думага сайлау хакында // Азат.-1906.-31 март.

233. Думага сайлауларның хитабы // Азат.-1906.-6 апрель.

234. Дума алдыннан Мәэмүрләрнең хәле // Азат.-1906.-11 апрель.

235. Думага сайлау // Азат.-1906.-14 апрель.

236. Казан, апрель 14//Азат.-1906.-31 март.

237. Казан, апрель 16 // Азат.-1906.-16 ап­рель.

238. Казан, апрель 27 // Азат.-1906.-27 ап­рель.

239. "Умарта корты". Думага сайлап җибәргән вәкилләргә // Азат.-1906.-27 ап­рель.

240. "Умарта корты". Күңелгә килгән сүзләр // Азат.-1906.-27 апрель.

241. Казан хәбәрләре. [Өченче көн...] // Азат.-1906.-29 апрель.

242. Хөкүмәт Думасының әгъзасының нәзар игътибарына // Азат.-1906.-29 апрель.

243. Казан хәбәрләре. [Казан профессор­ларын...] // Азат.-1906.-1 май.

244. Государственный Думадан килгән хәбәрләр // Азат.-1906.-2 май.

245. Петербургтан Дума хәбәрләре // Азат.-1906.-4 май.

246. Думадан килгән хәбәрләр // Азат.-1906.-5 май.

247. Думада өченче май мәҗлесендә // Азат.-1906.-9 май.

248. Казан хәбәрләре. [Бу көннәрдә...] // Азат.-1906.-11 май.

249. Дума хәбәрләре // Азат.-1906.-11 май, 14 май, 16 май, 19 май, 21 май, 24 май, 26 май, 28 май, 30 май.

250. "Умарта корты". Думаның каравылчы­лары // Азат.-1906.-14 май.

251. Дәүләт Думасының депутатлары // Азат.-1906.-16 май.

252. Дәүләт Думасы крестьяннарга җир бирә аламы? // Азат.-1906.-16 май.

253. Дума хәбәрләре // Азат.-1906.-18 май.

254. Петербургта графиня Панинаның на­родный домында митинг // Азат.-1906.-19 май.

255. Дума һәм халык // Азат.-1906.-26 май.

256. Ник мөселманнар җомганы онытканнар //Азат.-1906.-26 май.

257. Дәүләт Думасының "көч кыйсмы нәрсә?" // Азат.-1906.-28 май.

258. Крестьяннар һәм Дума // Азат.-1906.-28 май.

259. "Бәгъре янган бер адәм". Петербургка Казаннан яңа вәкилләр күндерү // Азат ха-лык.-1906.-4 июнь.

260. Государственный Думада җир мәсьәләсе // Азат халык.-1906.-4 июнь.

261. "Сайлаучы". Думага җибәрелгән әгъза-ләремез ни күрсәтә алачаклар // Азат ха-лык.-1906.-4 июнь.

262. Дәүләт Думасы члены Сиффер исе­менә Бессарабия губернасыннан җибә­релгән наказ // Азат халык.-1906.-11 июнь.

263. Думаны тарату хакында // Азат халык.-1906.-11 июнь.

264. Дума мәҗлесләре // Азат халык.-1906.-11 июнь, 18 июнь, 24 июнь, 2 июль, 8 июль.

265. Төрле хәбәрләр. [Думадагы полиция­нең эш күрүе] // Азат халык.-1906.-11 июнь, 18 июнь, 24 июнь, 2 июль, 8 июль.

266. Төрле хәбәрләр. [Государственный Дума членнары...] // Азат халык.-1906.-11 июнь, 18 июнь, 24 июнь, 2 июль, 8 июль.

267. Приговор // Азат халык.-1906.-18 июнь

268. Төрле хәбәрләр. [Думада үлем җәза­сы...] // Азат халык.-1906.-18 июнь

269. Ислам газеталары. Государственный Думадан мәктүб // Азат халык.-1906.-24 июнь.

270. Депутатлар мәгыйшәтеннән // Азат ха-лык.-1906.-24 июнь.

271. "Гали". Государственный Дума тара­тылгач нишләргә? // Азат халык.-1906.-24 июнь.

272. Малмыждан үз мөхбиребез // Азат ха-лык.-1906.-2 июль.

273. "Өлфәт" газетасыннан. Мөселман вәкилләренең мәҗлесләре // Азат халык.-1906.-2 июль.

274. Төрле хәбәрләр. [22 июньдә...] // Азат халык.-1906.-2 июль.

275. Төрле хәбәрләр. [Дума әгъзасы...] // Азат халык.-1906.-2 июль.

276. Төрле хәбәрләр. [Малмыж өязе...] // Азат халык.-1906.-2 июль.

277. "Вакыт". Закир Галиев. Думада мөсел­ман фиркасы мәҗлесе //Азат халык.-1906.-8 июль.

278. Государственый Думаны тарату хакын­да // Азат халык.-1906.-16 июль.

279. Казан, 16 июль. Дума таратылды... // Азат халык.-1906.-16 июль.

280. Манифест гали // Азат халык.-1906.-16 июль.

281. "Гали". Государственный Дума тара­тылгач нишләргә? // Азат халык.-1906.-6 ав­густ.

282. Думаны таратылганнан бирле тыныч­лыкның никадәр артканлыгы // Азат халык.-1906.-12 август.

283. Таврический сарае // Азат халык.-1906.-12 август.

 

ХОКУК

284. "З.Гова". 3-нче ноябрь манифесты ни бирә? // Азат.-1906.-1 февраль.

285. Заман хокукымызны үземез монафәзә кыйлырга лязем булган замандыр // Азат.-1906.-1 февраль.

286. Казан хәбәрләре. [Учительская семи­нариядән...] // Азат.-1906.-1 февраль.

287. Казан хәбәрләре. [Петербургка киткән...] // Азат.-1906.-1 февраль.

288. Гадәттән тыш законнар турында (На­родный делодан) // Азат.-1906.-5 февраль.

289. Яңа закон // Азат.-1906.-7 февраль,

9 февраль.

290. Бездәге вә чит мәмләкәтләрдәге па­дишаһлык хөррияте һәм миллияте мәхкүмә // Азат.-1906.-9 февраль.

291. Казан, февраль 9 // Азат.-1906.-9 фев­раль.

292. Суд (хөкем) нинди булырга тиеш? // Азат.-1906.-12 февраль, 14 февраль.

293. Идарә. [Яшеҗитмәгән...]//Азат.-1906.-14 февраль.

294. Фикер һәм нәфес әмере // Азат.-1906.-16 февраль.

295. Казан хәбәрләре. [Прокурор тарафын­нан...] // Азат.-1906.-16 февраль.

296. Казан хәбәрләре. [Шушы арада...] // Азат.-1906.-21 февраль.

297. Казан хәбәрләре. [Мировой судья...] // Азат.-1906.-26 февраль.

298. Шәһри Казанның 2-нче мәхәлләсеннән // Азат.-1906.-26 февраль.

299. Апанаевны 10 сандагы... // Азат.-1906.-4 март.

300. Шәһәр эшләрен ничек төзәргә? //Азат.-1906.-9 март, 12 март.

301. Казан, март 12 //Азат.-1906.-12 март.

302. Мәшрутаи Инглизия // Азат.И 906.-16 март.

303. Хөкүмәт сенатына падишаһның олуг фәрманы // Азат.-1906.-18 март, 19 март.

304. Каймарский мөтәрҗим. Яңа Зеландия җәзирәләрендә җир кануннары // Азат.-1906.-16 март.

305. "Г.Къ" мөтәрҗим. Мәшрутаи Германия // Азат.И 906.-18 март.

306. Йөз ел мөкаддәм Русиядә кеше сату хакында булган игъланнар // Азат.И 906-18 март.

307. Закун берлән административный по-рядканың аермасы ни нәрсә // Азат.И 906.-23 март.

308. Казан хәбәрләре, [һәр частьтәге...] // Азат.-1906.-23 март.

309. Казан хәбәрләре. [Яңа полиция...] // Азат.И906.-24 март.

310. Казан хәбәрләре. [Бездән язарга үтенәләр...] // Азат.-1906.-24 март.

311. "Г.Къ". мөтәрҗим. Мәшрутаи Испания // Азат.-1906.-26 март.

312. Казан хәбәрләре. [4 мартта...] // Азат.-1906.-26 март.

313. "Г.Къ". мөтәрҗим. Мәшрутаи Швецария // Азат.-1906.-28 март.

314. Казан хәбәрләре. [Капитан Самсонов-ны...] // Азат.-1906.-28 март.

315. Партия һәм сайлаулар // Азат.И 906.-30 март.

316. "Г.Къ". тәрҗемәсе. Австро-Венгрия мәшруталыгы // Азат.-1906.-31 март.

317. Казан хәбәрләре. [Госман мәдрәсәсеннән...] // Азат.-1906.-6 апрель.

318. Казан, апрель 7//Азат.-1906.-7 апрель.

319. Казан хәбәрләре. [Яңа бистәдә...] // Азат.-1906.-13 апрель.

320. Казан хәбәрләре. [Пороховой бистә­се...] // Азат.-1906.-16 апрель.

321. Халыкка ниләр кирәк // Азат.И 906.-18 апрель.

322. Казан хәбәрләре. [Өченче көн...] // Азат.-1906.-27 апрель.

323. Петербург 28 апрельдә... //Азат.ИЭОб.-29 апрель.

324. Казан хәбәрләре. [Верхний Федоровс­кий...] // Азат.И 906.-29 апрель.

325. Казан хәбәрләре. [Кәҗә бистәсендә...] // Азат.И906.-1 май.

326. Казан хәбәрләре. [2 майда биш мөхәррирнең...] // Азат.-1906.-4 май.

327. Казан хәбәрләре. [2 майда Восточ­ный...] // Азат.-1906.-5 май.

328. Амнистия хакында // Азат.-1906.-5 май.

329. Тәрҗемә. Көчләп җыелган һәм кирәк вакытта гына чакырыла торган гаскәр яки милиция // Азат.-1906.-5 май.

330. Казан хәбәрләре. [Казан төрмәләрендә...] // Азат.-1906.-5 май.

331. Казан хәбәрләре. [Палатадан хәбәр бирәләр...] // Азат.-1906.-5 май.

332. Казан хәбәрләре. [Беренче частькә...] // Азат.-1906.-7 май.

333. "Умарта корты". Гарип бер низаг // Азат.-1906.-14 май.

334. Халык һәм гаскәр // Азат.-1906.-14 май.

335. "Гасыр". Көчләү // Азат.-1906.-18 май.

336. "Умарта корты". Мөяссәр булдымы Ру-сиягә гадәләт, ягъни конституция // Азат,-1906.-18 май.

337. Казан хәбәрләре. [Чистайдан паро­ход...] // Азат.-1906.-21 май.

338. Казан хәбәрләре. [Шушы көннәрдә...] // Азат.-1906.-24 май.

339. Падишаһ фамилиясендә уланнарның вазифасы. // Азат.-1906.-30 май.

340. Мәмләкәтнең гомуми халык эшләре // Азат.-1906.-30 май.

341. Мәшрутаның асылы // Азат халык.-1906.-4 июнь.

342. Военный суд һәм үлем җәзасы (Берин-ситамның докладыннан алынган) // Азат халык.-1906.-11 июнь.

343. Халыкның үз эшен үзе идарә кылуы // Азат халык.-1906.-18 июнь, 16 июль.

344. Төрле хәбәрләр. [Бу соңгы ике ай...] // Азат халык.П 906.-18 июнь.

345. Төрле хәбәрләр. [Казан окружной су­дында...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

346. Төрле хәбәрләр. [Вәхи Аладин...] // Азат халык.И906.-24 июнь.

347. Швейцариядә законнарны ничек тәртип итәләр // Азат халык.-1906.-16 июль.

348. Төрле хәбәрләр. [Казандагы өченче...] // Азат халык.-1906.-23 июль.

349. Казан, июль 30 // Азат халык.П 906.-30 июль.

350. "Ис.Ж". Хөррияте шәхсия //Азат халык.-1906.-6 август.

351. Франциядә үлем җәзасын фәсех итү // Азат халык.-1906.-6 август.

352. "Эс". Гаҗәмстан ( Иран, Персия) хәлләре // Азат халык.-1906.-12 август.

353. Европада бер рус чиновнигы // Азат ха-лык.-1906.-30 август.

354. Төрле хәбәрләр. [1905 елның 10 но­ябрьдән 1906 елның 10 авгутына кадәр] // Азат халык.-1906.-30 август.

 

ИКЪТИСАД

355. Казан хәбәрләре. [Казан губернасы...] // Азат.-1906.-12 февраль.

356. Казан хәбәрләре. [Сәүдәгәрләр фай­дасына...] // Азат.-1906.-12 февраль.

357. Казан хәбәрләре. [Җир мәсьәләсен...] // Азат.И 906.-14 февраль.

358. Төрле хәбәрләр. [Мөселманнар өчен...] // Азат.И 906.-16 февраль.

359. Казан хәбәрләре. [Мәскәү-Казан юлы...] // Азат.И 906.-19 февраль.

360. "Шөпшә". Кечкенә мөтәфәррика. Гаеп­сез сүзләр // Азат.И 906.-19 февраль.

361. Казан хәбәрләре. [Казанның зур һәм вак байлары...] // Азат.-1906.-21 февраль.

362. Казан хәбәрләре. [Крестовников заво­дындагы...] // Азат.-1906.-21 февраль.

363. Вак-төяк // Азат.-1906.-26 февраль.

364. Казан хәбәрләре. [Крестовников заво­дында...] // Азат.-1906.-26 февраль.

365. Казан хәбәрләре. [Урал кибетлә­рендә...] // Азат.-1906.-7 март.

366. Казан, март 12 // Азат.-1906.-12 март.

367. Казан хәбәрләре. [12 мартта...] //Азат.-1906.-14 март.

368. Казан хәбәрләре. [Сәүдәханәләрдә...] //Азат.-1906.-18 март.

369. "Х.М.Къ.". Берингов бугазы аркылы тон­нель // Азат.-1906.-18 март.

370. Ике выставка // Азат.-1906.-19 март.

371. Казан хәбәрләре. [Сәүдә итүче...] // Азат.-1906.-21 март.

372. Иганә // Азат.-1906.-23 март.

373. Иганә // Азат.-1906.-28 март, 30 март, 9 апрель, 11 апрель, 20 апрель, 30 май.

374. Казан хәбәрләре. [1 гыйнварда...] // "Азат".-1906.-31 март.

375. Тасхих // Азат.-1906.-6 апрель.

376. Иганә // Азат.-1906.-9 апрель.

377. Казанда тире бәһәләре // Азат.-1906.-11 апрель.

378. Заем хакында // Азат.-1906.-13 апрель.

379. Казан хәбәрләре. [Центральный лини­ядә...] // Азат.-1906.-20 апрель.

380. Казан хәбәрләре. [Кибетләр 8-дә ачы­лып...] // Азат.-1906.-21 апрель.

381. Казан хәбәрләре. [Алафузов эшчелә­ре...]//Азат.-1906.-21 апрель.

382. Русия мәмләкәтенең бурычлары // Азат.-1906.-23 апрель.

383. Акча бәһәләре // Азат.-1906.-23 апрель.

384. Налогларны җыю тәртибе // Азат.-1906.-25 апрель, 1 май.

385. Казан хәбәрләре. [Өченче көн...] // Азат.-1906.-27 апрель.

386. Падишаһлык бюджеты һәм бюджет вәлияте // Азат.-1906.-1 май.

387. Казан хәбәрләре. [Казанда акча бәһә­ләре...] // Азат.-1906.-1 май.

388. Казан хәбәрләре. [Пекарняда хезмәт итүче...] // Азат.-1906.-1 май.

389. Казан хәбәрләре. [Кичә Ташаяк...] // Азат.-1906.-2 май.

390. Игълан. [Вятка губернасы...] // Азат.-1906.-14 май.

391. Казан хәбәрләре. [Сәгать 7-дә...] // Азат.-1906.-14 май.

392. Казан хәбәрләре. [Крестовников заво­дында...] // Азат.-1906.-30 май.

393. Саратов губернасы Кузнецкий өязе Ин-деркә карьясенең янган кешеләреннән // Азат.-1906.-11 июнь, 24 июнь.

394. Июньнән 11 июньгә кадәр Казанда тире бәһәләре // Азат халык.-1906.-11 июнь.

395. Игълан. [Екатеринский урамында...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

396. Бер адмирал хөкүмәткә күпмегә төшә // Азат халык.-1906.-18 июнь.

397. Казанда тире бәһәләре // Азат халык. -1906.-18 июнь, 24 июнь, 2 июль, 8 июль, 16 июль.

398. Төмән ярмаркасыннан хәбәр итәләр // Азат халык.-İ 906.-18 июнь.

399. Мәктүбләр // Азат халык.-1906.-24 июнь.

400. Игълан. [Мелла Габдулла...] // Азат ха­лык.-I 906.-30 июль.

401. Төрле хәбәрләр. [Эш ташлаулар...] // Азат халык.-1906.-30 июль.

402. Халык акчасы нинди җирләргә сарыф ителә // Азат халык.-1906.-6 август.

 

АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ

402. Әтраф хәбәрләре. [Буа өязендә...] // Азат.-1906.-21 февраль.

403. Бөтен халыкка файдалы хәбәрләре // Азат.-1906.-26 февраль.

404. Крестьян хаты // Азат.-1906.-26 фев­раль.

405. Әтраф хәбәрләре. [Чистай өязе... ] // Азат.-1906.-4 март.

406. Җир тугрысындагы фетнәләрдә күрелгән зарарның хисабы // Азат.-1906.-7 март.

407. Коләхмәтов Г. Бөтен халыкка файда­лы хәбәрләре // Азат.-1906.-12 март.

408. "Крестьян". Авылдан килгән хатлар // Азат.-1906.-26 март.

409. Вак-төяк//Азат.-1906.-11 апрель.

410. Крестьян хаҗәтләре // Азат.-1906.-20 апрель.

411. Бу җир мәсьәләсен ничек хөкем итәргә? // Азат.-1906.-21 апрель.

412. Кечкенә мәтфәрка. Әтәч йомыркасы // Азат.-1906.-21 апрель.

413. "Умарта корты". Җир һәм халык//Азат.-1906.-19 май, 21 май, 24 май.

414. Җир мәсьәләсе // Азат.-1906.-24 май.

415. "К.ГҺ". Удельный җирләр // Азат.-1906.-28 май.

416. Төрле хәбәрләр. [Киев берлә... ] //Азат халык.-1906.-4 июнь.

417. Төрле хәбәрләр. [Виневский өязендә...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

418. Төрле хәбәрләр. [Стефановский өязендә...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

419. Төрле хәбәрләр. [Польшада күп име-нияләр...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

420. Төрле хәбәрләр. [Тульский губерна­ның...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

421. Төрле хәбәрләр. [Беляевский өязендә...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

422. Төрле хәбәрләр. [Кострома өязендә...] //Азат халык.-1906.-11 июнь.

423. Төрле хәбәрләр. [Киев Һәм По­дольский...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

424. Мәшрутаның асылы // Азат халык.-1906.-11 июнь.

425. Ашлык бәһәләре // Азат халык.-1906.-11 июнь.

426. Төрле хәбәрләр. [Җир фетнәләре] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

427. Төрле хәбәрләр. [Казан окружной су­дында...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

428. Төрле хәбәрләр. [Бибиковның имени-ясендә...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

429. Төрле хәбәрләр. [Курскийдагы "Стра­на" газетасыннан...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

430. Төрле хәбәрләр. [Шәһәр янындагы...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

431. Төрле хәбәрләр. [Петербургта яңа бер...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

432. Эш хакын тәгаен итү // Азат халык.-1906.-24 июнь.

433. Думага күндерелгән наказ // Азат ха-лык.-1906.-24 июнь.

434. Шулай ук булыр микән? // Азат халык.-1906.-24 июнь.

435. Җир өчен хәрәкәтләр // Азат халык.-1906.-24 июнь, 2 июль.

436. Җир өчен чуалулар // Азат халык.-1906.-2 июль.

437. Чиновникларның җирләре // Азат ха-лык.-1906.-8 июль.

438. Земский акча илә именияләрне саклау // Азат халык.-1906.-8 июль.

439. Төрле хәбәрләр. [Авыл халкы арасын­дагы хәрәкәт] // Азат халык.-1906.-8 июль.

440. Вәхшәт // Азат халык.-1906.-16 июль.

441. Авыл халкында хәрәкәт // Азат халык.-1906.-23 июль.

442. Симб. вест. Игенчеләр мәсьәләсенә мөтәгалликъ аз гына рәкышлар // Азат ха-лык.-1906.-30 июль.

443. Мәгълүмат // Азат халык.-1906.-6 ав­густ.

444. Торгига бойкот // Азат халык.-1906.-30 август.

445. Вак-төяк // Азат халык.-1906.-30 август

 

ХАТЫН-КЫЗ МӘСЬӘЛӘСЕ

446. Коләхмәтов Г. Хатын-кыз мәсьәләсе // Азат.-1906.-23 март.

447. "Татар кызы". Шулайга күрә болай // Азат.-1906.-24 март.

448. "Әхмәди". Ханымнарымызның хакын­да бер-ике сүз // "Азат".-1906.-9 май.

449. "Гаҗизә". Ханымнар дөньясы // Азат.-1906.-14 май.

450. Европада хатыннарның вәкил сайлау эшләренә катышулары // Азат халык.-1906.-27 август.

451. Казах хатыннарының риҗалары // Азат халык.-1906.-27 август.

 

ИҖТИМАГЫЙ ОЕШМАЛАР

452. Җәмгыятьләр ясау турында яңа тәртип // Азат.-1906.-1 февраль.

453. Идарәдән. Петербургта ислам җәмгы­яте//Азат.-1906.-1 февраль.

454. Казан хәбәрләре. [Казан попечите­ленә...] // Азат.-1906.-7 февраль.

455. Казан хәбәрләре. [8 февраль кич сәгать 6 да...] // Азат.-1906.-12 февраль.

456. Казан хәбәрләре. [Казанда шәкертлә­рнең...] // Азат.-1906.-12 февраль.

457. Казан хәбәрләре. [Казанда союзлар­ның...] // Азат.-1906.-12 февраль.

458. Төрле хәбәрләр. [1904 елда Казанда...] // Азат.-1906.-14 февраль.

459. Казан хәбәрләре. [12 февральдә...] // Азат.-1906.-14 февраль.

460. Казан хәбәрләре. [10 февральдә җом­га] // Азат.-1906.-14 февраль.

461. "Саиб". Уртаклашу татарның табига­тенә килешәдер // Азат.-1906.-19 февраль.

462. Казан хәбәрләре. [Хезмәт йорты...] // Азат.-1906.-19 февраль.

463. Казан хәбәрләре. [Приказчиклар со­юзы...] // Азат.-1906.-19 февраль.

464. Казан хәбәрләре. [Хезмәткәрләрнең...] // Азат.-1906.-4 март.

465. Хитап // Азат.-1906.-9 март.

466. "Бер язучы". Бетәмез // Азат.-1906.-9 март.

467. "Мөхәррир". Уфада булган... // Азат.-1906.-9 март.

468. Игълан. Шәһре Казан... // Азат.-1906.-12 март.

469. Шәһре Казан хәйриясенә бер нәзар // Азат.-1906.-12 март.

470. Казан хәбәрләре. [9 мартта Казан...] // Азат.-1906.-12 март.

471. Казан хәбәрләре. [Приказчикларның профессиональ...] // Азат.-1906.-19 март.

472. Рәхәт күрә алырмынмы? //Азат.-1906.-19 март.

473. Казан губернасыннан бер мөселман. Казан әхвале // Азат.-1906.-21 март.

474. Җәмгыяте хәйрия исеменә... // Азат.-1906.-23 март.

475. Казан хәбәрләре. [26 мартта Алафу-зов...] // Азат.-1906.-26 март.

476. Казан хәбәрләре. [Приказчиклар съез­дының...] // Азат.-1906.-26 март.

477. Гайнетдин Әхмәров. Иске зияратлар хакында // Азат.-1906.-30 март, 6 апрель.

478. Мелла Әхмәтсафа ибне мелла Ильяс Вәлимов. Буа өязе Үби карьясеннән // Азат.-1906.-31 март.

479. Казан хәбәрләре. [Бу көн кич...] //Азат.-1906.-6 апрель.

480. Казан хәбәрләре. [7 апрельдә...] // Азат.-1906.-6 апрель.

481. Казан хәбәрләре. [Җәмгыяте хәйрия...] // Азат.-1906.-6 апрель.

482. Казан хәбәрләре. [Ошбу җомгада...] // Азат.-1906.-7 апрель.

483. Казан хәбәрләре. [7 апрельдә...] // Азат.-1906.-9 апрель.

484. Оренбурглы Әхмәди. Союз булу ник кирәк? // Азат.-1906.-11 апрель.

485. Казан хәбәрләре. [8 апрельдә...] // Азат.-1906.-11 апрель.

486. Казан хәбәрләре. [8 апрельдә Ислах­ның...] // Азат.-1906.-11 апрель.

487. Мелла Габдулла Апанаев. Җомга көн дәресе // Азат.-1906.-13 апрель.

488. Идарә. Тәррәкъкый итәмезме // Азат.-1906.-14 апрель, 16 апрель.

489. Тел кисү // Азат.-1906.-14 апрель.

490. 17-нче октябрь союзы // Азат.-1906.-14 апрель.

491. Гүзәл эш // Азат.-1906.-16 апрель.

492. Казан хәбәрләре. [Кичә кич...] // Азат.-1906.-16 апрель.

493. Казан хәбәрләре. [15 апрельдә...] // Азат.-1906.-16 апрель.

494. Г.Кол. Эш юкдин // Азат.-1906.-18 ап­рель.

495. Казан хәбәрләре. [Шершеневскийны...] // Азат.-1906.-20 апрель.

496. "Каләм". Сабан туе вә аракы // Азат.-1906.-21 апрель.

497. Казан хәбәрләре. [Шәкертләрнең...] // Азат.-1906.-21 апрель.

498. Медаль // Азат.-1906.-23 апрель.

499. Вак-төяк // Азат.-1906.-25 апрель.

500. Казан хәбәрләре. [23 апрельдә...] // Азат.-1906.-25 апрель.

501. Нигъмәтуллин М. Иганә исәбе//Азат.-1906.-27 апрель.

502. Налоглар җыю тәртибе // Азат.-1906.-1 май.

503. Казан хәбәрләре. [Казан гаделия...] // Азат.-1906.-1 май.

504. Казан хәбәрләре. [2 майда...] // Азат.-1906.-4 май.

505. Казан хәбәрләре. [6 майда...] // Азат.-1906.-5 май.

506. Эшчеләрнең хәлен ничек төзәтергә? // Азат.-1906.-7 май, 9 май.

507. Председатель Залесский // Азат.-1906.-11 май.

508. Казан хәбәрләре. [10 майда...] //Азат.-1906.-14 май.

509. Казан хәбәрләре. [1905 елның...] // Азат.-1906.-19 май.

510. Хөррият (иркенчелек) // Азат.-1906.-19 май.

511. Шәкертләр съездының карарлары // Азат.-1906.-21 май.

512. Бер каз өчен тәртипсезлекләр // Азат.-1906.-28 май.

513. "Д.Тъ". Халыктан мәктүбләр. Чынлы куштаннары // Азат.-1906.-28 май.

514. Игълан. Саратов губернасы Кузнецкий өязе Индергә карьясенә янган кешелә­реннән // Азат халык.-1906.-4 июнь, 24 июнь.

515. Төрле хәбәрләр. [Казан өязендә ут ка­залары] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

516. Ике хакыйкать // Азат халык.-1906.-24 июнь.

517. Исмәгыйль Үтәмешев. Җыен вә исе­реклек // Азат халык.-1906.-8 июль.

518. Фәлән бән Фәлән. Земство хакында // Азат халык.-1906.-8 июль.

519. Иганә лязем! Иганә лязем! Иганә ля-зем! // Азат халык.-1906.-16 июль.

520. Сөләйман Еналиев. Идарәгә мәктүб // Азат халык.-1906.-30 июль, 27 август.

521. Министр финансовның нилектән ач­ларга ярдәм итәргә акчасы җитми // Азат халык.-1906.-6 август.

522. Аракы кибетен талау // Азат халык.-1906.-12 август.

523. "Хадим". Казан байлары да вәгъдәгә вафа // Азат халык.-1906.-12 август.

524. Атачанов. Идарәдән мәктүб // Азат ха-лык.-1906.-30 август.

525. Идарәдән ихтар // Азат халык.-1906.-30 август.

526. Земстволарда акчасызлык // Азат ха-лык.-1906.-3 сентябрь.

527. Кешеләр ничек итеп көн күрәләр // Азат халык.-1906.-3 сентябрь, 12 сентябрь.

528. Вак-төяк // Азат халык.-1906.-12 сен­тябрь.

 

ДИН

529. Идарә вә гадәлә // Азат.-1906.-1 фев­раль.

530. Мәктүбләр. Буадан Гаяз Хөсни // Азат.-1906.-1 февраль.

531. Казанда ничә корбан чалынды?//Азат.-1906.-5 февраль.

532. Кызылбашлар мөселманмы, юкмы? // Азат.-1906.-5 февраль.

533. Игъланнар. [Приказчиклар сараенда...] // Азат.-1906.-9 февраль.

534. Иран вә Кавказ мөселманнары // Азат.-1906.-9 февраль.

535. Петербургка җыелган ислам вәкиллә­ренә рөхсәт бирмәү хакында // Азат.-1906.-12 февраль.

536. Адаштык! // Азат.-1906.-12 февраль.

537. Шайтанны җиктек // Азат.-1906.-12 фев­раль.

538. Килешкән ялган // Азат.-1906.-16 фев­раль.

539. Алкин Н. Без, авыл имамнары, кайсы сыйныфтан // Азат.-1906.-19 февраль.

540. Дахили хәбәрләр. [Оренбургтагы Кәрвансарай...] // Азат.-1906.-19 февраль.

541. Шәһри Казанның 2 нче мәхәллә әһли-ясеннән // Азат.-1906.-21 февраль.

542. Һади. Хәзрәтләргә ник тияләр? // Азат.-1906.-4 март.

543. Хаҗитарханнан "Тәрҗеман" газетасы­на язалар // Азат.-1906.-7 март.

544. Эрбет ярминкәсе, яки мелла сайлау һәнгямәсе // Азат.-1906.-7 март.

545. Иганә // Азат.-1906.-12 март, 23 март.

546. Хитаб // Азат.-1906.-12 март.

547. Дин сакларга ни кирәк? // Азат.-1906.-16 март.

548. Буа шәһәрендә ахун, мөдәррис Нурга­ли Хәсән углы. Мәхкәмәи исламия Духов-

ный собраниядә мөдәррис, имам, хатиб, ахун, мәэзин, мөгаллимнәрне имтихан ка­гыйдәләре // Азат.-1906.-24 март.

549. Казан имамнарының тәртип иткән про­граммасы // Азат.-1906.-28 март.

550. Шәһри Казанда Зәңгәр мәсҗед мәхәллә әһалисенә ачык мәктүб // Азат.-1906.-30 март.

551. Манежда // Азат.-1906.-31 март.

552. Самарадан // Азат.-1906.-6 апрель.

553. Казан хәбәрләре. [2 апрель Пороховой-ның...] // Азат.-1906.-7 апрель.

554. "Егерменче гасыр". Америкада духа-бурлар // Азат.-1906.-13 апрель.

555. Имам Галиев. Идарәгә мәктүб // Азат.-1906.-21 апрель.

556. Әтраф хәбәрләре. [Буа шәһәрендә...] //Азат.-1906.-23 апрель.

557. Казан хәбәрләре. [Кичә мәүлит кичә-седә...] // Азат.-1906.-23 апрель.

558. Садыйков Ф. Исламият // Азат.-1906.-27 апрель.

559. Дуван карьясенә иганә // Азат.-1906.-1 май.

560. "Хәят". Япон падишаһысы Микадонның мөселман булуы тугрысында таралган хәбәрләр // Азат.-1906.-1 май.

561. Сәяси дус // Азат.-1906.-4 май.

562. "Һади". Имамнар вә агайлар // Азат.-1906.-7 май.

563. "Саиб". Максудның гакесе // Азат.-1906.-9 май.

564. "Сабах" газетасыннан. Япониядә исла­мият // Азат.-1906.-9 май.

565. Әтраф хәбәрләре. "Тугры сөйләүче" // Азат.-1906.-9 май.

566. Казан хәбәрләре, [һәр җомгада...] // Азат.-1906.-19 май.

567. Казан хәбәрләре. [Бу тарафтагы...] // Азат.-1906.-24 май.

568. Төрле хәбәрләр. [Уфа губернасы...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

569. Төрле хәбәрләр. [Мөфти Солтанов-ның...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

570. Кытай мәмләкәтендә исламиятнең ар­туы // Азат халык.-1906.-4 июнь.

571. Төрле хәбәрләр. [Тау ягында...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

572. Дахили хәбәрләр. [Әфганстаннан 6 кеше...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

573. Дахили хәбәрләр. [Бенгалия кешелә­реннән...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

574. Дахили хәбәрләр. [Англия хөкүмәте...] //Азат халык.-1906.-11 июнь.

575. "Икъдам". Япониядә исламият // Азат халык.-1906.-23 июнь.

576. Әл-галәмел - ислам. Хакыйкатьтән ку-рыкмау // Азат халык.-1906.-23 июнь.

577. Бер ислам өчен 3 җан тәләф булган // Азат халык.-1906.-23 июнь.

578. "Вакыт" [855 кешенең... ] // Азат халык.-1906.-23 июнь.

579. Идарәдән. Мәктүбләргә җавап // Азат халык.-1906.-24 июнь.

580. Төрле хәбәрләр. [Семипалат облас-тендә...] // Азат халык.-1906.-24 июнь.

581. Бер японияленең сөйләгән сүзләре // Азат халык.-1906.-24 июнь.

582. "Вакыт". Минзәләдән // Азат халык.-1906.-30 июль.

583. Хәзрәтләр мәҗлесе // Азат халык.-1906.-30 июль.

584. Ил төкерсә, күл була // Азат халык.-1906.-30 июль.

 

МӘГАРИФ

585. Ачуланмый гына укыңыз // Азат.-1906.-1 февраль.

586. Мелла Габдулла. Бер ләихә // Азат.-1906.-5 февраль.

587. Казан хәбәрләре. [Татарская учитель­ская школа...] // Азат.-1906.-5 февраль.

588. Фәхретдинов Р. Китапчылара ачык хат // Азат.-1906.-5 февраль.

589. "Азат"тан җавап // Азат.-1906.-7 фев­раль.

590. Казан хәбәрләре. [Татарская учитель­ская школа...] // Азат.-1906.-7 февраль.

591. Казан хәбәрләре. [Профессор Хвос­тов...] // Азат.-1906.-7 февраль.

592. Казан хәбәрләре. [Земский гласный-лар...] // Азат.-1906.-7 февраль.

593. Казан хәбәрләре. [Казанский учебный округ...] // Азат.-1906.-12 февраль.

594. Казан хәбәрләре. [Казан мөселманна­рының...] // Азат.-1906.-12 февраль.

595. Казан хәбәрләре. [Казан земствосы­на...] // Азат.-1906.-16 февраль.

596. Казан хәбәрләре. [Казанская учитель­ская школа...] // Азат.-1906.-16 февраль.

597. Ростов-Донда имам вә мөдәррис Мөхәммәдвафа Нади. Программа // Азат.-1906.-19 февраль.

598. Әтраф хәбәрләре. [Буадан...] // Азат,-1906.-19 февраль.

599. "Бер кеше". Ислахы мәдарис // Азат.-1906.-21 февраль.

600. Казан хәбәрләре. [Казанская учитель­ская школа...] // Азат.-1906.-21 февраль.

601. Игълан. Хәбибрахман. Мәктәбе ибти­даи китаблары // Азат.-1906.-7 март, 9 март, 14 март, 16 март, 18 март, 19 март, 21 март, 23 март, 24 март, 26 март, 28 март.

602. Шиһаб Әхмәров. Янә бер ляихә // Азат.-1906.-7 март.

603. Мәдрәсәи Госмания таләбәләре. Ка­занда мәдрәсәи Госмания әхвале // Азат.-1906.-7 март.

604. Мәктүбләргә җавап // Азат.-1906.-7 март.

605. Казан хәбәрләре. [Казан академиясен­дәге...] // Азат.-1906.-4 март.

606. Казан хәбәрләре. [Н.В. ның әйтүенчә...] //Азат.-1906.-4 март.

607. Казан хәбәрләре. [ "В.В", язадыр...] // Азат.-1906.-4 март.

608. Казан хәбәрләре. [Казандагы сәүдә мәктәбе... ] // Азат.-1906.-4 март.

609. Габдрахман Сәгыйтов. Шәкертләрә даир // Азат.-1906.-4 март.

610. Казан хәбәрләре. 8 мартта... // Азат.-1906.-9 март.

611. Рәддия // Азат.-1906.-12 март.

612. Русча укытам. Игълан // Азат.-1906.-14 март, 16 март, 18 март, 19 март, 21 март, 23 март, 24 март, 26 март, 28 март, 30 март, 31 март, 6 апрель, 7 апрель, 9 апрель, 11 апрель, 13 апрель, 14 апрель, 16 апрель, 18 апрель, 20 апрель, 21 апрель, 23 апрель,

25 апрель, 27 апрель, 1 май, 2 май, 5 май, 9 май, 14 май, 16 май, 21 май, 24 май,

26 май, 28 май.

613. Русча укытам. Игълан // Азат.-1906.-16 март, 18 март, 19 март, 21 март, 26 март, 28 март, 30 март, 7 апрель, 9 апрель, 11 апрель, 13 апрель, 14 апрель, 16 апрель,

18 апрель, 20 апрель, 21 апрель, 23 апрель, 25 апрель, 27 апрель, 1 май, 2 май, 4 май, 5 май, 9 май, 14 май, 18 май.

614. Русча укытамыз мөселманнарга. Игъ­лан // "Азат".-1906.-16 март.

615. Вак-төяк // Азат.-1906.-16 март.

616. Мәктәпләр хакында // Азат.-1906.-19 март.

617. Минем шәкертем, минем мәдрәсәмме? //Азат.-1906.-21 март.

618. Буа шәһәрендә ахунд мөдәррис Гали Хәсән углы. Мәдрәсәләрне имтихан //Азат.-1906.-24 март.

619. Шиһаб Әхмәров. Хилафы фарыз мөхальме? // Азат.-1906.-24 март.

620. Әтраф хәбәрләре. [Буа шәкертләре...] //Азат.-1906.-24 март.

621. Казан хәбәрләре. [Ислах таләп иткән...] // Азат.-1906.-24 март.

622. Казан хәбәрләре. [Кичә мәдрәсәи "Ка-симия"...] // Азат.-1906.-26 март.

623. Казан хәбәрләре. [Мәдрәсәи "Хали-дия"...] // Азат.-1906.-26 март.

624. Казан хәбәрләре. [Апрельдән башлап... ]//Азат.-1906.-28 март.

625. Ростов-Донда имам вә мөдәррис Мөхәммәтвафа Надиев. Ислах улгач мәдрәсәләремездән кемнәр чыгар? // Азат.-1906.-30 март.

626. Ислахы мәдарис // Азат.-1906.-6 ап­рель.

627. Әтраф хәбәрләре. [23 мартта...] // Азат.-1906.-6 апрель.

628. Ягодный мөселманнары // Азат.-1906.-7 апрель.

629. "Берәү". Безнең истикъбалемез// Азат.-1906.-9 апрель, 20 апрель, 23 апрель, 25 ап­рель.

630. Тәдрис вә тәгълим // Азат.-1906.-9 ап­рель.

631. Буадан Гайнетдин Ибраһимов. Әфьюн бәласе // Азат.-1906.-9 апрель.

632. Әтраф хәбәрләре. [Буа шәкертлә­ренә...] // Азат.-1906.-9 апрель.

633. Казан хәбәрләре. [Бу көн...] // Азат.-1906.-9 апрель.

634. "Тешле". Вак-төяк. Хәзрәтнең дәресе //Азат.-1906.-11 апрель.

635. Тәрҗемәи Т.К." Англиядә гавам хал­кының мәгърифәте //Азат.-1906.-11 апрель,13 апрель.

636. Казан, апрель 11 //Азат.-1906.-11 ап­рель.

637. Әтраф хәбәрләре. [Минзәлә мулласы­ның...] // Азат.-1906.-13 апрель.

638. Игъланнар. [Эш-кул ачтым мөселман балалары өчен генә] // Азат.-1906.-14 ап­рель, 16 апрель, 20 апрель, 21 апрель,

23 апрель, 25 апрель, 27 апрель, 29 апрель, 1 май, 2 май, 4 май, 5 май, 9 май, 14 май, 18 май, 21 май, 24 май, 26 май.

639. Тәтеш өязеннән бер мосафирә хатын. Шәһре Казанда имтихан мәҗлесе // Азат.-1906.-14 апрель.

640. Казан хәбәрләре. [23 апрель...] //Азат.-1906.-25 апрель.

641. Хәсәнҗан Мөхәммәтҗан Әхмәров. Иганә хисабы // Азат.-1906.-27 апрель.

642. Әтраф хәбәрләре. [Мәдрәсәнең мун­ча булуы...] // Азат.-1906.-29 апрель.

643. Казан хәбәрләре. [Яңа бистәдә...] // Азат.-1906.-29 апрель.

644. Казан хәбәрләре. [4 майда...] // Азат.-1906.-1 май.

645. Казан хәбәрләре. [Майның 4 дә...] // Азат.-1906.-2 май.

646. "Бер мәзлүм". Баштан үткән вакыйга // Азат.-1906.-4 май.

647. Казан хәбәрләре. [Казанда Госманов мәдрәсәсендә...] // Азат.-1906.-4 май.

648. Казан хәбәрләре. [Бишбалтада...] // Азат.-1906.-4 май.

649. Казан хәбәрләре. [4 майда...] // Азат.-1906.-7 май.

650. Казан хәбәрләре. [1901 елда ачыл­ган...] // Азат.-1906.-9 май.

651. Казан хәбәрләре. [Кичә Академичес­кий...] // Азат.-1906.-9 май.

652. Гавам мәгарифе // Азат.-1906.-11 май,14 май.

653. Мөселман балаларына русча укытам //Азат.-1906.-21 май, 24 май, 26 май, 28 май.

654. Игълан. [Тиз арада...] // Азат.-1906.-24 май, 26 май.

655. "Берәү". Мәдрәсә вә шәкертлек галә­меннән // Азат.-1906.-26 май.

656. "Имамлыкка алданмаган бер мәхдүм". Сембер губернасыннан // Азат.-1906.-28 май.

657. Мәктүбләр. Малмыж өязеннән мәктәп-мәдрәсәләребезнең матди мәгънәви исла­хы // Азат.-1906.-28 май.

658. Төрле хәбәрләр. [Әстерханда...] II Азат халык.-1906.-4 июнь.

659. Төрле хәбәрләр. [Сембер өязендә...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

660. Төрле хәбәрләр. [Шул ук хаҗи...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

661. Төрле хәбәрләр. [Шәһри Казанда...] // Азат халык.-1906.-8 июль.

662. Хөррият тәгьлим // Азат халык.-1906.-8 август.

663. Сатышев Мөхәммәт. Гыйззәтле Нурмөхәммәт бай Зәбировка ачык хат // Азат халык.-1906.-12 август.

664. Игълан. [Учительская школа...] // Азат халык.-1906.-27 август.

665. Буа өязенең җәһаләте // Азат халык.-1906.-27 август.

 

ӘДӘБИЯТ

666. "Һади". Безнең кирәк // Азат.-1906.-9 февраль.

667. "Һади". Әй, мөселман, йокламагыл // Азат.-1906.-12 февралль.

668. Бәдәви мәдәни // Азат.-1906.-14 фев­раль.

669. Укмасый. Хөррият кайчан? // Азат.-1906.-16 февраль.

670. Думави Н. Милләтебез таралса да җыелырлык... // Азат.-1906.-19 февраль.

671. Ак лаләләр // Азат.-1906.-26 февраль.

672. Вак-төяк // Азат.-1906.-4 март.

673. "Һади". Милләт көймәсе // Азат.-1906.-4 март.

674. "Һади". Йокыда // Азат.-1906.-7 март.

675. "Шут". Ләтыйфә // Азат.-1906.-9 март.

676. Укмасый М. Эчкегә каршы // Азат.-1906.-9 март.

677. "Бер хадим". Әйтсәң, гаеп ачу! Әйтмәсәң, хакны басу! // Азат.-1906.-12 март.

678. Думави М. Русча китаплардан тәрҗемә. Аракы // Азат.-1906.-12 март.

679. Гафури М. Инсаф // Азат.-1906.-14 март.

680. Укмасый М. Шәкерт илә хәзрәт // Азат.-1906.-16 март.

681. Гафури Г. Көннәремез // Азат.-1906.-18 март.

682. Думави Н. Аз сүздә күп мәгънә // Азат.-1906.-19 март.

683. Укмасый М. Авыл илә шәһәр моназар-әсе//Азат.-1906.-21 март.

684. Думави М. Без дә файдаланыйк // Азат.-1906.-23 март.

685. Думави Н. Аракы //Азат.-1906.-23 март, 28 март, 6 апрель.

686. Вак-төяк. Тиледән тугры сүз // Азат.-1906.-24 март.

687. Укмасый М. Ислам гадаләтдип кычкы­ра // Азат.-1906.-24 март.

688. "Бер кеше". Безнең бәгъзе кешеләр // Азат.-1906.-26 март.

689. Гафури М. Эт симерсә иясен тешли // Азат.-1906.-28 март.

690. Думави Н. Рака, аккош, балык // Азат.-1906.-30 март.

691. Думави Н. Моганнияле низам. Яз // Азат.-1906.-31 март.

692. Думави Н. Берлек - иттифак // Азат.-1906.-13 апрель.

693. Думави Н. Иҗтиһад//Азат.-1906.-14ап-рель.

694. Укмасый М. Юрганга карап аяк сузсаң, яхшы килер эшләрең // Азат.-1906.-16 ап­рель.

695. Шабырчык йомырка. Тәрҗемә // Азат.-1906.-18 апрель.

696. Думави. Бик кирәк // Азат.-1906.-21 ап­рель.

697. Сәлахетдин Камали Шаһморзави. Ка-ранчә, яхуд Гыйбрәт.

698. "Һади". Безем хәлләр // Азат.-25 ап­рель.

699. "Һади". Егъламаган балага имчәк бир­миләр // Азат.-1906.-7 май.

700. "Һади". Вакыт җитте // Азат халык.-1906.-12 сентябрь.

 

МАТБУГАТ

701. Идарәдән ихтар // Азат.-1906.-1 фев­раль.

702. Казан, февраль 1 //Азат.-1906.-1 фев­раль.

703. Казан хәбәрләре. [Закир әфәнде Та-һировка...] // Азат.-1906.-1 февраль.

704. Казан хәбәрләре. [Казанда яңа газе­та...] // Азат.-1906.-1 февраль.

705. Мәктүбләр. Идарәдән җавап // Азат.-1906.-1 февраль.

706. Казан хәбәрләре. ["Хөррият" җәридә-сен...] // Азат.-1906.-5 февраль.

707. Мәктүбләргә җавап // Азат.-1906.-7 февраль.

708. Әхмәтсафа углы Әхтәмов. Мәктүбләр // Азат.-1906.-7 февраль.

709. Казан хәбәрләре. [Почта һәм теле­графта...] // Азат.-1906.-9 февраль.

710. Казан хәбәрләре. [Казан прокуроры...] // Азат.-1906.-16 февраль.

711. Кечкенә мөтәфәррика. Гаепсез сүзләр. Русиядәге матбугатның хөррияте ни нәрсә? // Азат.-1906.-16 февраль.

712. Җәләлетдин Таһиров. Идарәдән мәктүб // Азат.-1906.-16 февраль.

713. Дахили хәбәрләр. [Оренбургта "Чүкеч"...] // Азат.-1906.-19 февраль.

714. "Шөпшә". Гаепсез сүзләр. Хаталыклар Русиянең акчаларында күренәдер // Азат.-1906.-21 февраль.

715. Казан полициясе редакцияләрдә // Азат.-1906.-21 февраль.

716. Казан хәбәрләре. ["Азат" мөхәррире...] // Азат.-1906.-26 февраль.

717. "Шөпшә". Гаепсез сүзләр//Азат.-1906.-4 март.

718. Кечкенә мөтәфәррика // Азат.-1906.-4 март.

719. Табыгда хата // Азат.-1906.-4 март.

720. Хөррияте матбугат // Азат.-1906.-7 март.

721. "Өлфәт" мөхәрриренә җавап // Азат.-1906.-9 март.

722. Вак-төяк // Азат.-1906.-16 март.

723. "Йолдыз" җавабына җавап // Азат.-1906.-16 март.

724. Идарәдән // Азат.-1906.18 март.

725. Казан хәбәрләре. [Дин вә әдәп...] // Азат.-1906.-19 март.

726. Оренбургта... ["Вакыт" чыга] // Азат.-1906.-21 март, 23 март, 24 март, 26 март,

28 март, 30 март, 31 март, 6 апрель, 7 ап­рель, 9 апрель, 11 апрель, 13 апрель, ^ап­рель, 16 апрель, 18 апрель, 20 апрель, 21 апрель, 23 апрель, 25 апрель, 27 апрель,

29 апрель, 1 май, 2 май, 4 май, 5 май, 9 май, 14 май, 16 май, 28 май.

727. Соң хәбәрләр. [Чыгарудан туктатыл­ган...] // Азат.-1906.-21 март.

728. Казан хәбәрләре. [Бер ханым...] //Азат.-1906.-23 март.

729. Казан хәбәрләре. ["Хөррият"] // Азат.-1906.-23 март.

730. ["Борһане тәрәкъкый"...] // Азат.-1906.-31 март, 6 апрель, 7 апрель.

731. [Мөштәри дәфтәре ачыктыр] // Азат.-1906.-31 март, 9 апрель, 1 апрель, 13 ап­рель, 14 апрель, 18 апрель.

732. [Газетамыз ... пасхада чыкмаячак] // Азат.-1906.-31 март.

733. Гариф Әхтәмов. Идарәдән мәктүбләр. Автордан котылу // Азат.-1906.-6 апрель.

734. Газета бәһасе // Азат.-1906.-9 апрель.

735. Харитонов матбагасы // Азат.-1906.-16 апрель.

736. Бу көн Харитонов матбагасы ачылуга 10 сәнә // Азат.-1906.-16 апрель.

737. Идарәдән // Азат.-1906.-20 апрель, 21 апрель, 23 апрель, 25 апрель, 27 апрель, 29 апрель, 1 май.

738. Тасхих // Азат.-1906.-27 апрель.

739. Сүз һәм матбугат хөрриятләре // Азат.-1906.-29 апрель.

740. Англиядә басма иркенлеге // Азат.-1906.-2 май.

741. Казан хәбәрләре. [Кырымда чыга тор­ган...] // Азат.-1906.-7 май.

742. Әлгасрел-җәдит // Азат.-1906.-9 май.

743. Казан хәбәрләре. [Уфада нәшер ителә...] // Азат.-1906.-9 май.

744. Казан хәбәрләре. [Г. Камалга "Азат ха­лык"...] // Азат.-1906.-9 май.

745. [15 майдан... "Таң йолдызы" чыга баш­лаячак] // Азат.-1906.-14 май.

746. Казан хәбәрләре. ["Обновление"...] // Азат.-1906.-16 май.

747. Казан хәбәрләре. [Идарәмезгә килгән...] // Азат.-1906.-16 май.

748. Казан хәбәрләре. [Бу көннән башлап...] //Азат.-1906.-16 май.

749. Казан хәбәрләре. [Кичә полицмей­стер...] // Азат.-1906.-16 май.

750. Казан хәбәрләре. [Кичә "Волжский Ве­стник"...] // Азат.-1906.-19 май.

751. Казан хәбәрләре. ["Таң йолдызы"...] // Азат.-1906.-19 май.

752. Казан хәбәрләре. ["Волжский Вест­ник"...] // Азат.-1906.-21 май.

753. Казан хәбәрләре. ["Вечернее эхо"...121 номеры...] // Азат.-1906.-26 май.

754. Казан хәбәрләре. ["Вечернее эхо"... мөхәррире...] // Азат.-1906.-26 май.

755. Вак-төяк // Азат.-1906.-28 май.

756. Габдулла Апанаев. Идарәдән // Азат.-1906.-30 май.

757. Казан хәбәрләре. ["Вечерний эхо"... 126 номеры...] // Азат.-1906.-30 май.

758. Казан хәбәрләре. ["Волжский Вест­ник"...] // Азат.-1906.-30 май.

759. [4 июньдә "Азат халык" газетасының беренче саны чыга...] // Азат.-1906.-30 май.

760. Төрле хәбәрләр. ["Народный Вест­ник"...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

761. Төрле хәбәрләр. [Тау ягы Шәһмер...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

762. Төрле хәбәрләр. ["Народный Вест­ник"...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

763. Урта Сибириядә бер татар. Томскийда мөселманнар тарафыннан рус мисалында черносотенный бер газета нәшер ителә // Азат халык.-1906.-4 июнь.

764. Хариҗи хәбәрләр. ["Төрк" газетасы...] // Азат халык.-1906.-4 июнь.

765. Мөндәриҗат // Азат халык.-1906.-4 июнь, 11 июнь, 18 июнь, 24 июнь, 2 июль, 8 июль, 16 июль, 23 июль, 30 июль, 6 ав­густ, 12 август, 27 август, 30 август, 3 сен­тябрь, 12 сентябрь.

766. Идарәдән ихтар // Азат халык.-1906.-4 июнь, 11 июнь, 18 июнь, 24 июнь, 2 июль, 8 июль, 16 июль, 23 июль, 30 июль, 6 ав­густ, 12 август, 27 август, 30 август, 3 сен­тябрь, 12 сентябрь.

767. Вак-төяк // Азат халык.-1906.-11 июнь.

768. Идарәдән җавап // Азат халык.-1906.-11 июнь.

769. Вак-төяк // Азат халык.-1906.-18 июнь.

770. Ислам газеталары // Азат халык.-1906.-18 июнь, 2 июль, 8 июль.

771. ..."Уклар" басылачак... // Азат халык.-1906.-18 июнь, 24 июнь.

772. Инсаф, тәҗәһһел вә модага иярү // Азат халык.-1906.-2 июль.

773. Төрле хәбәрләр. [ "Мысль" газетасы­ның...] // Азат халык.-1906.-16 июль.

774. Төрле хәбәрләр. ["Вечернее эхо"...] // Азат халык.-1906.-11 июнь.

775. Яңа китап вә газеталар // Азат халык.-1906.-11 июнь.

776. Төрле хәбәрләр. ["Таң йолдызы" мөхәррире...] // Азат халык.-1906.-23 июль.

777. Төрле хәбәрләр. [Туктатылган газета­ларны...] // Азат халык.-1906.-23 июль.

778. "Хәзинә" газетасы // Азат халык.-1906.-23 июль.

779. Идарәдән җаваплар // Азат халык.-1906.-30 июль.

780. Идарәдән ихтар // Азат халык.-1906.-27 август.

781. Игълан ["Тәрәкъкый"...] // Азат халык.-1906.-27 август.

782. Тасхих // Азат халык.-1906.-3 сентябрь.

783. Соловьев Тимершаһ. Идарәдән мәктүб // Азат халык.-1906.-12 сентябрь.

784. Төрле хәбәрләр. [Хөррияте матбугат...] // Азат халык.-1906.-12 сентябрь.

 

МӘДӘНИЯТ

785. Казан хәбәрләре. [Күптән түгел ачыл­ган мөселман китапханәсе...] // Азат.-1906.-5 февраль.

786. Казан хәбәрләре. [Бойкот. Реальный мәктәпкә...] // Азат.-1906.-19 февраль.

787. Казан хәбәрләре. [Мөселманнар спек­такль ясый...] // Азат.-1906.-4 март.

788. Казан хәбәрләре. [Алафузов заводы китапханәсенә...] // Азат.-1906.-7 март.

789. Мәктүбләргә җавап // Азат.-1906.-

19 март.

790. Дахили хәбәрләре. [Шәһәрнең 3-нче частендә...] // Азат.-1906.-30 март.

791. [Ябык театрда...] // Азат.-1906.-5 май.

792. Аркадия бакчасы. Ябык һәм ачык те­атр // Азат.-1906.-5 май, 14 май, 16 май, 18 май, 21 май, 24 май, 26 май, 28 май, 30 май.

793.[Ябык театрда...] // Азат.-1906.-9 май, 14 май, 16 май, 18 май, 19 май, 21 май,

24 май, 26 май, 28 май, 30 май.

794Төрле хәбәрләр. [ "Азат" газетасы 13 са­нында...] // Азат халык.-1906.-18 июнь.

 

МЕДИЦИНА

804. Әтраф хәбәрләре. [Тәтештән язалар...] // Азат.-1906.-7 март.

805. Казан хәбәрләре//Азат.-1906.-21 март.

806. Надир Габдулла. Саулыкны саклау гыйлеме // Азат.-1906.-6 апрель.

807. Надир Габдулла, һава // Азат.-1906.-13 апрель, 4 май, 5 май, 11 май, 14 май, 16 май.

808. [Клиникада профессор Казембекның...] // Азат.-1906.-13 апрель, 14 апрель, 16 ап­рель, 20 апрель, 23 апрель, 27 апрель, 1 май, 4 май.

809. һава Нәсименең тәркибе // Азат.-1906.-

20 апрель, 21 апрель.

810. Чык-рәшә//Азат.-1906.-21 апрель.

811. Надир Габдулла. Ничек ашыймыз? // Азат.-1906.-27 апрель, 29 апрель, 4 май, 5 май, 11 май, 14 май.

 

ИГЪЛАННАР

"Азат".—1906.-№№ 1-9, 11-56.

"Азат халык".-1906.-№№ 1-15.

 

ДАХИЛИ ХӘБӘРЛӘР

"Азат".—1906.-№№ 1-9, 11-56.

"Азат халык".-1906.-№№ 1-15.

 

ХАРИҖИ ХӘБӘРЛӘР

"Азат".—1906.-№№ 1-9, 11-56.

"Азат халык".-1906.-№№ 1-15.

 

ИСКӘРМӘ:

"Азат" газетасының 10 нчы саны хәзерге ва­кытта Казан шәһәрендә сакланмау сәбәпле, ул сандагы материаллар библиографиягә кертелмәде.

"Азат" һәм "Азат халык" газеталарының бүгенге көндә саклану урыннары

"Азат"

Казан дәүләт университетының Фәнни ки-тәпхәнәсө

1906. №№ 1-9, 11-16, 18-19, 51-53. Татарстан Милли китапханәсе: 1906. №№ 1-8, 11-46, 48-50, 52-56. Россия дәүләт китапханәсе (Мәскәү): 1906. №№ 1-56.

Россия Милли китапханәсе (СПб.): 1906. №№ 1-56.

Россия Фәннәр академиясенең Көнчыгыш­ны өйрәнү институты (СПб.): 1906. №№ 1-56.

«Азат халык»

Казан дәүләт университетының Фәнни ки­тапханәсе:

1906. №№ 1-7,9, 11-15. Татарстан Милли китапханәсе: 1906. №№1,3,4,6-13, 15. Россия дәүләт китапханәсе (Мәскәү): 1906. №№ 1-15.

Россия Милли китапханәсе (СПб): 1906. №№ 1-15.

Россия Фәннәр академиясенең Көнчыгыш­ны өйрәнү институты (СПб): 1906. №№ 1-15.

 

СҮЗЛЕК

вилайәт - өлкә, губерна

гадәләт – гаделлек

гакес - капма-каршылык, кире як

гали - бөек

голәма - галимнәр

гаммә - масса

Гареб - Көнбатыш

Гаҗәмстан – Иран

дахили – эчке

ибтидаи – башлангыч

истикъляль - бәйсезлек, иркенлек

истикъраз - бурычка акча биреп торуны со­рау

ихалә - бер эшне икенче берәүгә тапшыру

нәзар - карау, күз ату

риҗа - сорау, үтенеч

тасхих - төзәтү

тәгьлим - өйрәтү, белдерү, укыту

тәдрис - дәрес бирү, укыту

тәләф - әрәм-шәрәм итү, бетерү

тәркиб - кушу, җыйнау

тәфтиш - тикшерү, эзләү, ревизия

Фае - 1) Марокко иле

2) төньяк Африкадагы шәһәр

хариҗи - тышкы, тышкы эшкә

хөррият - иреклелек, азатлык

ихтар - искәрмә

әһми - кулга ияләшкән

җөһәля - җаһилләр

җәдит - яңа

һиҗрәт - күчеп китү

һәнгямә - әңгәмә

рәддия - кире кагу

 

Кыскартылмалар исемлеге

В.В. - "Волжский вестник"

 В. К. - "Волжский курьер"

Н.Ж. - "Новая жизнь"

Р.С. - "Русское слово"

Симб.Вест. - "Симбирский вестник"

 

Авторлар күрсәткече

Алкин А.

Апанаев Габдулла

Аргос

Атачанов

Ах. Газакаев

"Әл-галәмел-ислами" - газета

"Эл-Ислах" - газета

Әхмәди

Әхмәров Гайнетдин

Әхмәров Хәсәнҗан Мөхәммәтҗан угылы

Әхмәров Шиһаб

Әхтәбов Гариф

Әхтәмов Әхмәтсафа угылы

"Бәгъре янган бер адәм"

"Бер мәзлүм"

"Бер социал-демократ"

"Бер язучы"

"Берәү"- Хәбибрахманов Мөхәммәтгали

Хәбиб угылы (?)

В.

В. Т.

Вәлимов Әхмәтсафа Ильяс углы

Ә (И). А

Г.

Г. А. - Габдулла Апанаев

Г. Кол. - Гафур Колахметов

Г. Къ.

Г. Ш. - Шәрәф Гыйльметдин

Газиз

Гали - Ямашев Хөсәен (?)

Гали Хәсән угылы

"Гаҗизә"

Гафури Габделмәҗит

Думави Нәҗип

"Дус"

Еналиев Сөләйман

3. Гова

3. Т.

Зәед

Зәйнәп Г-ва

Ибраһимов Гайнетдин

Идарә - редакция

"Икъдам" - газета

Имам Галиев

"Иске дуст"

"Һади" Камал Галиәсгар

К. Г.

К. Гә.

К. Т. - Кашшафетдин Тәрҗемани (?)

"Кайгылы"

Каймарский

"Каләм" - Фатих Кәрими (?)

Коләхмәтов Г.

"Крестьян" - газета

М. К.

М. Къ.

Мәдрәсәи "Госмания" таләбәләре

Мөслим бине Мөслим

"Мөхәррир"

н.д.

Нади Габдулла

Надиев Мөхәммәдвафа

Нигъмәтуллин М.

Оренбурглы Әхмәди

Р. Ай.

С

С.Д.Й.

С. Ж.

С. Л.

Садыйков Ф.

"Саиб"

"Сайлаучы"

Сатышев Мөхәммәт

Соловьев Тимершаһ

Т.К.

"Татар кызы"

"Тәтеш өязеннән бер мөсафирә хатын"

Тупчыбашев Рәис

Укмасый Миргазиз

"Умарта корты"

Урта Сибириядә бер татар

Үтәмешев Исмәгыйль

X. М. Къ.

"Хадим"

"Хәят"

Ш. А.

"Шөпшә"

Ш. X. - Шакирҗан Хәмиди (?)

"Шут"

"Яшь"

"20 гасыр"

 

Газеталарның чыгу көннәре "Азат"

№1-1 февраль

№2-5 февраль

№3-7 февраль

№4-9 февраль

№5-12 февраль

№ 6 - 14 февраль

№7-16 февраль

№ 8 - 19 февраль

№ 9 - 21 февраль

№ 11 - 26 февраль

№ 12-4 март

№ 13-7 март

№ 14-9 март

№ 15- 12 март

№ 16- 14 март

№ 17- 16 март

№ 18- 18 март

№ 19-19 март

№20-21 март

№21 -23 март

№ 22 - 24 март

№ 23 - 26 март

№ 24 - 28 март

№ 25 - 30 март

№ 26 - 31 март

№ 27 - 6 апрель

№ 28 - 7 апрель

№ 29 - 9 апрель

№ 30 - 11 апрель

№ 31 - 13 апрель

№ 32 - 14 апрель

№33- 16 апрель

№ 34 - 18 апрель

№ 35 - 20 апрель

№ 36 - 21 апрель

№ 37 - 23 апрель

№ 38 - 25 апрель

№ 39 - 27 апрель

№40- - 29 апрель

№41 - -1 май

№42- -2 май

№43- -4 май

№44- -5 май

№45- -7 май

№46- -9 май

№47- -11 май

№48- -14 май

№49- -16 май

№50- -18 май

№51 - -19 май

№52- -21 май

№53- - 24 май

№54- - 26 май

№55- - 28 май

№56- - 30 май

 

"Азат халык"

№1 - 4 июнь

№2- 11 июнь

№3- 18 июнь

№4- 24 июнь

№5- 2 июль

№6- 8 июль

№7- 16 июль

№8- 23 июль

№9- 30 июль

№10 - 6 август

№11 - 12 август

№12 - 27 август

№13 - 30 август

№14 - 3 сентябрь

№15 -12 сентябрь

 

 

 

Публикацияне Татарстан Милли архивының

гыйльми хезмәткәре

Рәфилә Гыймазова

әзерләде

 

РЕЗЮМЕ

Вниманию читателей представляется составленный сотрудником Национального архи­ва РТ Р. Гимазовой библиографический указатель татарских газет "Азат" и "Азат ха­лык", издававшихся в 1906 году. Несмотря на недолгое существование, газеты оставили заметный след в истории татарской периодической печати, явившись одними из первых изданий демократической направленности. Предлагаемый указатель предназначен для исследователей общественно-политической истории татарского народа начала XX века.

 Главная | Гостевая книга